Π-1278, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ν.ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΜΙΛΑΤΟΣ 95 τ.μ. 65.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1278, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ν.ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΜΙΛΑΤΟΣ 95  τ.μ. 65.000,00 ευρώ
Π-1277, Πωλείται ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 243 τ.μ. 800.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1277, Πωλείται ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 243  τ.μ. 800.000,00 ευρώ
Π-1275, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 210 τ.μ. 350.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1275, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 210  τ.μ. 350.000,00 ευρώ
Π-1274, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ NEOΣ ΚΟΣΜΟΣ 126 τ.μ. 51.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1274, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ NEOΣ ΚΟΣΜΟΣ 126  τ.μ. 51.000,00 ευρώ
Π-1273, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΤΕΛΕΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 100 τ.μ. 80.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1273, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΤΕΛΕΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 100  τ.μ. 80.000,00 ευρώ
Π-1271, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ε.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ 1.600 τ.μ. 100.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1271, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ε.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ 1.600  τ.μ. 100.000,00 ευρώ
Π-1270, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ 508 τ.μ. 50.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1270, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ 508  τ.μ. 50.000,00 ευρώ
Π-1269, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ 181 τ.μ. 500.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1269, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ 181  τ.μ. 500.000,00 ευρώ
Π-1268, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑ 34 τ.μ. 35.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1268, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑ 34  τ.μ. 35.000,00 ευρώ
Π-1266, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 378 τ.μ. 75.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1266, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ  378  τ.μ. 75.000,00 ευρώ
Π-1264, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 82 τ.μ. 60.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1264, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 82  τ.μ. 60.000,00 ευρώ
Π-1263, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 100 τ.μ. 35.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1263, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 100  τ.μ. 35.000,00 ευρώ
Π-1262, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΔΕΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 200 τ.μ. 130.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1262, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΔΕΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 200  τ.μ. 130.000,00 ευρώ
Π-1261, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 130 τ.μ. 110.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1261, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 130  τ.μ. 110.000,00 ευρώ
Π-1260, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΟΔΙΑ 135 τ.μ. 250.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1260, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΟΔΙΑ 135  τ.μ. 250.000,00 ευρώ
Π-1258, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 125 τ.μ. 150.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1258, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 125  τ.μ. 150.000,00 ευρώ
Π-1257, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ BAΣΙΛΕΙΕΣ 500 τ.μ. 100.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1257, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ BAΣΙΛΕΙΕΣ 500  τ.μ. 100.000,00 ευρώ
Π-1256, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑ 100 τ.μ. 260.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1256, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑ 100  τ.μ. 260.000,00 ευρώ
Π-1255, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΣΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 87 τ.μ. 75.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1255, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΣΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 87  τ.μ. 75.000,00 ευρώ
Π-1252, Πωλείται ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ν.ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΜΙΛΑΤΟΣ 480 τ.μ. 320.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1252, Πωλείται ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ν.ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΜΙΛΑΤΟΣ 480  τ.μ. 320.000,00 ευρώ
Π-1249, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ 751 τ.μ. 55.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1249, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ 751  τ.μ. 55.000,00 ευρώ
Π-1248, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 86 τ.μ. 165.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1248, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΡΙΑ  ΚΟΚΚΙΝΗ 86  τ.μ. 165.000,00 ευρώ
Π-1245, Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ / ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΗ.ΓΙΑΝΝΗΣ 195 τ.μ. 340.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1245, Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ / ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΗ.ΓΙΑΝΝΗΣ 195  τ.μ. 340.000,00 ευρώ
Π-1244, Πωλείται ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ 398 τ.μ. 150.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1244, Πωλείται ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ 398  τ.μ. 150.000,00 ευρώ
Π-1241, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑ 150 τ.μ. 280.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1241, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑ 150  τ.μ. 280.000,00 ευρώ
Π-1238, Πωλείται ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 332 τ.μ. 240.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1238, Πωλείται ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 332  τ.μ. 240.000,00 ευρώ
Π-1237, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΥΤΕΣ 230 τ.μ. 490.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1237, Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΔΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΥΤΕΣ 230  τ.μ. 490.000,00 ευρώ
Π-1235, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΟΔΙΑ 1.100 τ.μ. 100.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1235, Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΟΔΙΑ 1.100  τ.μ. 100.000,00 ευρώ
Π-1233, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 85 τ.μ. 80.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1233, Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 85  τ.μ. 80.000,00 ευρώ
Π-1232, Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΝΕΟΔΜΗΤΗ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 133 τ.μ. 170.000,00 ευρώ
Κωδικός Ακινήτου: Π-1232, Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΝΕΟΔΜΗΤΗ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 133  τ.μ. 170.000,00 ευρώ