P-1337, For sale ÁPARTMENT N.HERAKLIO GOURNES - KOKKINI XANI 80 s.m. 130.000,00 euro
Property Code: P-1337, For sale ÁPARTMENT N.HERAKLIO GOURNES - KOKKINI XANI 80  s.m. 130.000,00 euro
P-1336, For sale BUILDING GROUND N.HERAKLIO HERAKLIO 500 s.m. 150.000,00 euro
Property Code: P-1336, For sale BUILDING GROUND N.HERAKLIO HERAKLIO 500  s.m. 150.000,00 euro
P-1334, For sale NEW APARTMENT HOUSE HANIA KALATHAS 95 s.m. 170.000,00 euro
Property Code: P-1334, For sale NEW APARTMENT HOUSE HANIA KALATHAS 95  s.m. 170.000,00 euro
P-1333, For sale FREESTANDING BUILDING HANIA HANIA 1.900 s.m. 850.000,00 euro
Property Code: P-1333, For sale FREESTANDING BUILDING HANIA HANIA 1.900  s.m. 850.000,00 euro
P-1332, For sale VILLA WITH LAND AG.NIKOLAOS- N.LASITHIOU KALOGERI 120 s.m. 1.050.000,00 euro
Property Code: P-1332, For sale VILLA WITH LAND AG.NIKOLAOS- N.LASITHIOU KALOGERI 120  s.m. 1.050.000,00 euro
P-1323, For sale VILLA WITH LAND N.HERAKLIO DEILINA 120 s.m. 120.000,00 euro
Property Code: P-1323, For sale VILLA WITH LAND N.HERAKLIO DEILINA 120  s.m. 120.000,00 euro
P-1322, For sale FREESTANDING BUILDING N.HERAKLIO PEZA 118 s.m. 30.000,00 euro
Property Code: P-1322, For sale FREESTANDING BUILDING N.HERAKLIO PEZA 118  s.m. 30.000,00 euro
P-1320, For sale ÁPARTMENT N.HERAKLIO HERAKLIO 66 s.m. 60.000,00 euro
Property Code: P-1320, For sale ÁPARTMENT N.HERAKLIO HERAKLIO 66  s.m. 60.000,00 euro
P-1319, For sale APARTMENT N.HERAKLIO XANIOPORTA 75 s.m. 60.000,00 euro
Property Code: P-1319, For sale APARTMENT N.HERAKLIO XANIOPORTA 75  s.m. 60.000,00 euro
P-1318, For sale APARTMENT N.HERAKLIO HERAKLEIO 140 s.m. 250.000,00 euro
Property Code: P-1318, For sale APARTMENT N.HERAKLIO HERAKLEIO 140  s.m. 250.000,00 euro
P-1317, For sale VILLA WITH LAND N.HERAKLIO HERAKLIO 65 s.m. 95.000,00 euro
Property Code: P-1317, For sale VILLA WITH LAND N.HERAKLIO HERAKLIO 65  s.m. 95.000,00 euro
P-1316, For sale ÁPARTMENT N.HERAKLIO ATSALENIO 43 s.m. 40.000,00 euro
Property Code: P-1316, For sale ÁPARTMENT N.HERAKLIO ATSALENIO 43  s.m. 40.000,00 euro
P-1315, For sale FREESTANDING BUILDING N.HERAKLIO AGIOS GIANNIS 535 s.m. 590.000,00 euro
Property Code: P-1315, For sale FREESTANDING BUILDING N.HERAKLIO AGIOS GIANNIS 535  s.m. 590.000,00 euro
P-1314, For sale BUILDING GROUND N.HERAKLIO GAZI 420 s.m. 100.000,00 euro
Property Code: P-1314, For sale BUILDING GROUND N.HERAKLIO GAZI 420  s.m. 100.000,00 euro
P-1313, For sale BUILDING GROUND N.HERAKLIO ARHANES 232 s.m. 30.000,00 euro
Property Code: P-1313, For sale BUILDING GROUND N.HERAKLIO ARHANES 232  s.m. 30.000,00 euro
P-1312, For sale APARTMENT N.HERAKLIO THERISSOS 113 s.m. 80.000,00 euro
Property Code: P-1312, For sale APARTMENT N.HERAKLIO THERISSOS 113  s.m. 80.000,00 euro
P-1310, For sale PROFESSIONAL SPACE N.HERAKLIO ALIKARNASSOS 885 s.m. 870.000,00 euro
Property Code: P-1310, For sale PROFESSIONAL SPACE N.HERAKLIO ALIKARNASSOS 885  s.m. 870.000,00 euro
P-1307, For sale MAIZONETTE/VILLA N.HERAKLIO HERAKLIO 155 s.m. 195.000,00 euro
Property Code: P-1307, For sale MAIZONETTE/VILLA N.HERAKLIO HERAKLIO 155  s.m. 195.000,00 euro
P-1302, For sale VILLA WITH LAND N.HERAKLIO GAZI 150 s.m. 250.000,00 euro
Property Code: P-1302, For sale VILLA WITH LAND N.HERAKLIO GAZI 150  s.m. 250.000,00 euro
P-1301, For sale NOW N.HERAKLIO HERAKLIO 150 s.m. 150.000,00 euro
Property Code: P-1301, For sale NOW N.HERAKLIO HERAKLIO 150  s.m. 150.000,00 euro
P-1300, For sale MAIZONETTE/VILLA N.HERAKLIO ROGDIA 145 s.m. 250.000,00 euro
Property Code: P-1300, For sale MAIZONETTE/VILLA N.HERAKLIO ROGDIA 145  s.m. 250.000,00 euro
P-1298, For sale FREESTANDING BUILDING N.HERAKLIO KALESSA 150 s.m. 200.000,00 euro
Property Code: P-1298, For sale FREESTANDING BUILDING N.HERAKLIO KALESSA 150  s.m. 200.000,00 euro
P-1294, For sale BUILDING GROUND N.HERAKLIO ARXANES 405 s.m. 30.000,00 euro
Property Code: P-1294, For sale BUILDING GROUND N.HERAKLIO ARXANES 405  s.m. 30.000,00 euro
P-1293, For sale ÁPARTMENT N.HERAKLIO HERAKLIO 134 s.m. 100.000,00 euro
Property Code: P-1293, For sale ÁPARTMENT N.HERAKLIO HERAKLIO 134  s.m. 100.000,00 euro
P-1292, For sale VILLA WITH LAND N.HERAKLIO ELIA 106 s.m. 150.000,00 euro
Property Code: P-1292, For sale VILLA WITH LAND N.HERAKLIO ELIA 106  s.m. 150.000,00 euro
P-1288, For sale ÁPARTMENT N.HERAKLIO PATELES 36 s.m. 37.000,00 euro
Property Code: P-1288, For sale ÁPARTMENT N.HERAKLIO PATELES 36  s.m. 37.000,00 euro
P-1285, For sale VILLA WITH LAND HERAKLIO AXLADA 144 s.m. 230.000,00 euro
Property Code: P-1285, For sale VILLA WITH LAND HERAKLIO AXLADA 144  s.m. 230.000,00 euro
P-1283, For sale FREESTANDING BUILDING N.HERAKLIO HERAKLIO 360 s.m. 600.000,00 euro
Property Code: P-1283, For sale FREESTANDING BUILDING N.HERAKLIO HERAKLIO 360  s.m. 600.000,00 euro
P-1277, For sale FREESTANDING BUILDING N.HERAKLIO XERSONISSOS 243 s.m. 800.000,00 euro
Property Code: P-1277, For sale FREESTANDING BUILDING N.HERAKLIO XERSONISSOS 243  s.m. 800.000,00 euro
P-1275, For sale VILLA WITH LAND N.HERAKLIO HERAKLIO 210 s.m. 295.000,00 euro
Property Code: P-1275, For sale VILLA WITH LAND N.HERAKLIO HERAKLIO 210  s.m. 295.000,00 euro